Czyszczenie strumieniowe („piaskowanie”)

Jedną z naszych usług jest obróbka strumieniow-ścierna potocznie nazywana piaskowaniem. Polega ona na czyszczeniu powierzchni materiałem ściernym w strumieniu sprężonego powietrza lub powietrza w osłonie mgły wodnej. Poprzez piaskowanie uzyskujemy wymaganą do lakierowania szorstkość i czystość.

Stopnie oczyszczania

Sa 1

Zgrubna obróbka strumieniowo-ścierna

Na powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki lakierniczej czy obcych zanieczyszczeń.

Sa 2

Gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna

Sa 1+ pozbawiona wszelkich szczątkowych silnie przylegających zanieczyszczeń.

Sa 2.5

Bardziej gruntowna obróbka strumieniowo – ścierna

Sa 2 + pozbawiona powłoki lakierniczej czy obcych zanieczyszczeń w postaci plamek w kształcie kropek lub pasków.

Sa 3

Obróbka strumieniowo – ścierna do stali wzrokowo czystej (najczęściej nowej)

Powierzchnia o jednolitej metalicznej barwie.


Parametry piaskowanych przedmiotów:

  • szer. do 4000 mm
  • dł. do 13 000 mm
  • wysokość do 4000 mm
  • masa do 10 000 kg
  • grubość min. 4 mm

Po oczyszczaniu powierzchni oferujemy zabezpieczania systemami antykorozyjnymi oraz lakierowanie nawierzchniowe.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

d2998277-9c7b-a2cd-d747-fea2a77e2ed4