Praca

Aktualnie brak ofert

Aplikacje prosimy przesyłać na e-mail: praca@protruck.pl

dopisując w treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROTRUCK Sp. z o.o., z siedzibą w Sławkowie, ul. Walcownia 1, moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV w celu i zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.”    

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROTRUCK Sp. z o.o., z siedzibą w Sławkowie, ul. Walcownia 1.
  • Podane dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji i potencjalnego nawiązania współpracy.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
  • Decyzje dotyczące Pana/Pani w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.